Reglene i frisbee golf

PrintI frisbee golf er der vanligvis spilleren som er lengst unna kurven som kaster først, selv om han allerede har kastet flere ganger enn de andre spillerne. Unntak fra denne regelen gjøres bare under helt spesielle omstendigheter.

Etter å ha kastet disken må man først finne den igjen, og så bruke en markør eller indikator før man eventuelt tar den vekk. Man tar den vekk i tilfelle man ønsker å bruke en annen disk som er bedre tilpasset ønsket distanse, presisjon, og bevegelse i neste kast. Når man kaster igjen skal man stå bak markøren men helt inntil den, avstanden skal ikke være mer enn en fot fra markøren til spillerens fot.

Man blir ikke straffet for å kaste frisbeen opp i et tre, og man trenger heller ikke å klatre opp for å hente den. Det er nok at man kaster neste kast under der disken er. Man får ikke noe straffekast eller tilsvarende slik det er i golf.

På de fleste baner er det laget kunstige hindre for å gjøre det hele litt mer vanskelig. Noen ganger kan det også være satt opp forskjellige hindringer av hensyn til sikkerheten, men som regel er det for å gi spillerne noen kule utfordringer. Det vanligste er å ha hindre der man er forpliktet til å passere på en bestemt måte, for eksempel til venstre, til høyre, eller midt i mellom. Den som ikke greier en sånn såkalt mandatory bevegelse må gå tilbake til en dropzone for de som ikke klarer det. I verste fall er det ikke noen dropzone, da man må prøve igjen fra samme sted helt til man klarer det. Noen ganger kan det være litt frustrerende hvis man mangler grunnleggende ferdigheter.

Pass også på oppmerkingen med hensyn til hvor disken går ut av spill. Går den ut av spill, må man kaste på nytt enten der den gikk ut eller fra det originale kaststedet.