Måten man kaster på

tg-hyzer01Det er mange ulike måter å holde og kaste en frisbee på, men på et grunnleggende nivå så er det jo to forskjellige alternativer: forehand og backhand. I forehand holder du disken bort fra deg, mens i backhand holder du disken nærmere kroppen og vender håndbaken mot kastretningen. Hva slags kast som er best kommer litt an på omstendighetene og hvor god teknikk du har. De fleste frisbee golfere trener mye på begge deler for å ha et så mangfoldig spillegrunnlag som mulig. Det er fordelaktig når man ønsker å nå kurven med så få kast som mulig. Likevel vil du se at det er ganske stor variasjon og egenart i forskjellige spilleres måte og stil å kaste på. Det er på en måte ikke noen standardisert teknikk i frisbee golf, i hvert fall ikke ennå.

To begrep som er viktig å lære seg i frisbee golf er hyzer og anhyzer. Det første begrepet sier noe om hvordan det er naturlig for disken å lande, mens anhyzer motsatt dreier seg om å få disken til å falle motsatt av det som er det naturlige mønsteret. Hva som er hyzer eller det naturlige mønsteret kommer an på om du er venstre- eller høyrehendt og om du kaster forehand eller backhand. For å ta den mest vanlige kombinasjonen først, så vil en høyrehendt backhand kaster ha en hyzer som er til venstre, mens forehand kaster vil ha et naturlig landingsmønster mot høyre. På samme måte er det motsatt som gjelder for en venstrehendt kaster, da vil det naturlige mønsteret være mot høyre for backhand og mot venstre for forehand.

Dette høres kanskje vanskelig og komplisert ut på papiret, men når du får prøvd de forskjellige alternativene på en bane blir det mye klarere og du vil etter hvert opparbeide deg en intuitiv forståelse av hvordan dette fungerer.