Historien til frisbee golf

historyFrisbee golf er en ganske ny sport, særlig i Norge, men den har faktisk visse røtter langt tilbake i tiden. Det var visstnok en kanadier, Ron Gibson fra en liten by i Saskatchewan i den kanadiske innlandet, som brukte å kaste tinnplater mot trær og gjerdestolper allerede i mellomkrigstiden. De kalte dette for tinnlokkgolf og spilte det på en bane de laget selv mens de ennå gikk på barneskolen. Dette er egentlig bare av historisk interesse da det ikke ble noe fortsettelse av dette spillet, de ga seg med det etter hvert som de ble eldre.

Det var først på 1960-tallet at noe som minner om dagens frisbee golf dukket opp. Da foregikk det visstnok flere steder i USA, særlig i Sørstatene og på universitetsområdene der som gjerne har store grøntarealer. Denne bakgrunnen er nok også forhistorien til at mange forbinder frisbee golf med bruk av marijuana, som jo var veldig vanlig på amerikanske universiteter på 1960-tallet.

Allerede i 1959 hadde imidlertid Kevin Donnelly i California begynt å spille noe han kalte street frisbee golf mens han ledet en ungdomsklubb der borte. Hans innsats førte frem til en turnering arrangert i 1965, sponset av Wham-O som er selskapet bak varemerket Frisbee (strengt tatt er det altså bare diskene til dette selskapet som skal kalles for frisbee i offisielle sammenhenger). Oppfinneren av Frisbee, Fred Morrison, var også tilstede på arrangementet. Senere var Kevin Donnelly også den første til å undervise i frisbee golf på universitetsnivå.

I dag finnes det over 5 000 baner for frisbee golf, men de aller fleste, over 4 000, befinner seg i USA, Det forblir altså til en viss grad et særegent amerikansk fenomen, men samtidig er det slik at sporten faktisk har spredt seg til over 40 andre land, herunder Norge og mange andre europeiske land.