Utstyr til frisbee golf

Her er fem forskjellige utstyr for frisbeegolf frisbee golfskivor frisbee golfkorgar frisbee golfbager frisbee golfbiler frisbee golf klær Den viktigste delen av utstyret til

Mer om kasteteknikk

For å forstå innholdet på denne siden må du først få med deg siden “Måten du kaster på”. Der får du en grunnleggende beskrivelse

Turneringer i frisbeegolf

Frisbee, sendebrett, disk: De fleste av oss har et forhold til den flate skiva, og de fleste av oss opplevde at forholdet kjølnet straks

Frisbee golf og gambling

I likhet med vanlig golf er det også mye gambling involvert i frisbee golf. Mange spillere liker å gamble om hvert eneste hull de

Historien til frisbee golf

Frisbee golf er en ganske ny sport, særlig i Norge, men den har faktisk visse røtter langt tilbake i tiden. Det var visstnok en

Måten man kaster på

Det er mange ulike måter å holde og kaste en frisbee på, men på et grunnleggende nivå så er det jo to forskjellige alternativer:

Poengsystem og konkurranser i frisbee golf

Det er mange forskjellige navn på ulike prestasjoner i frisbee golf, og de som kjenner golf vil se at mange av uttrykkene går igjen.

Reglene i frisbee golf

I frisbee golf er der vanligvis spilleren som er lengst unna kurven som kaster først, selv om han allerede har kastet flere ganger enn

Spesielle kastteknikker

Det finnes situasjoner der en vanlig backhand eller forehand ikke er tilstrekkelig eller i hvert fall ikke best egnet til å passere en mandatory,